Bộ hóa chất PCR HOT FIREPol® DNA Polymerase

Liên Hệ

  • Code: 01-02-00500
  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Thành phần PCR được đựng trong các ống riêng biệt
  • Nguồn: E.coli mang plasmid  có chứa gen biến đổi của Thermus Aquaus
  • Có Hot-Start
  • Vận chuyển nhiệt độ thường 1 tháng