Hỗn hợp cho PCR FIREPol® Master Mix (7.5 mM MgCl2)

Liên Hệ

  • Code: 04-11-00115
  • Quy cách 1ml (250rxn)
  • Xuất xứ Estonia
  • Ứng dụng cho hầu hết các thí nghiệm PCR