Hỗn hợp PCR đa mồi sẵn dye HOT FIREPol® MultiPlex Mix Ready To Load

Liên Hệ

  • Code: 04-36-00120 (1ml/ 250 rxn)
  • Hãng: Solis BioDyne
  • Xuất xứ: Estonia
  • Khuếch đại 18 trình tự cho 1 phản ứng
  • Điện di ngay sau PCR không cần bổ sung Loading dye