Hỗn hợp PCR nâng cao HOT FIREPol® GC Master Mix

Liên Hệ

  • Code: 04-33-00115

  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Thích hợp cho các mẫu DNA khó khuếch đại, giàu GC
  • Vận chuyển nhiệt độ thường