Hỗn hợp PCR nhanh SolisFAST® Master Mix

Liên Hệ

  • Code: 24-01-00001
  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Tối ưu cho các phản ứng đa mồi và tốc độ khuếch đại nhanh
  • Vận chuyển nhiệt độ thường