Bộ hóa chất PCR FIREPol® DNA Polymerase

Liên Hệ

  • Code: 01-01-00500
  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Thành phần PCR được chia trong các ống riêng biệt
  • Nguồn: E.coli mang plasmid  có chứa gen biến đổi của Thermus Aquaus