Hỗn hợp PCR độ chính xác cao HOT FIREPol® Blend Master Mix with 7.5 mM MgCl2

Liên Hệ

  • Code: 04-27-00115
  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Hỗn hợp bao gồm các thành phần cần thiết cho PCR
  • Có Hot-start
  • Độ chính xác cao