Hỗn hợp PCR chính xác HOT FIREPol® Blend Master Mix Ready to Load

Liên Hệ

  • Code: 04-25-00115
  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Thích hợp cho các phản ứng cần độ chính xác cao
  • Vận chuyển nhiệt độ thường