Hỗn hợp PCR nhanh kết hợp UNG SolisFAST® Master Mix with UNG

Liên Hệ

  • Code: 24-21-00001
  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Có UNG và dUTP giúp hạn chế ngoại nhiễm
  • Vận chuyển nhiệt độ thường