Hỗn hợp PCR FIREPol® Master Mix Ready to Load (7.5 mM MgCl2)

Liên Hệ

  • Code: 04-12-00115
  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Trình tự khuếch đại 5 kb.
  • Tạo các sản phẩm đầu dính 3′-A