Hỗn hợp PCR Đa mồi HOT FIREPol® MultiPlex Mix

Liên Hệ

  • Code: 04-34-00120
  • Xuất xứ: Hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Tối ưu cho khuếch đại 18 trình tự khác nhau trong 1 phản ứng
  • Vận chuyển nhiệt độ thường