Hỗn hợp Real-time PCR HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Supermix

Liên Hệ

  • Code: 08-36-00001
  • Quy cách 250 phản ứng/ bộ
  • Xuất xứ: Solis BioDyne- Estonia
  • Có Hot-start, không cần set-up trên đá lạnh
  • Vận chuyển nhiệt độ thường
  • Sử dụng với nhiều loại máy