Hỗn hợp Real-time PCR 1 bước có UNG SOLIScript® Fast 1-step RT-qPCR Mix with UNG

Liên Hệ

  • Code: 08-87-00200
  • Sản xuất bởi hãng Solis BioDyne
  • Tối ưu cho các phản ứng khuếch đại RNA 1 bước với Probe
  • Kết hợp UNG giảm nhiễm chéo
  • Kết quả nhanh và chính xác