Hỗn hợpProbe Realtime có UNG SolisFAST® Probe qPCR Mix with UNG

Liên Hệ

  • Code: 28-21-00001
  • Hãng Solis BioDyne
  • Xuất xứ: Estonia
  • Bổ sung UNG tránh nhiễm chéo, tốc độ phản ứng nhanh, khuếch đại nhiều trình tự khác nhau trong 1 phản ứng
  • Vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ phòng