Hỗn hợp Realtime PCR 1 bước SOLIScript® 1-step Probe Kit

Liên Hệ

  • Code: 08-57-00250 (250rxn)
  • Hãng Solis BioDyne
  • Xuất xứ: Estonia
  • Vận chyển,bảo quản nhiệt độ thường 1 tháng