Hỗn hợp tổng hợp cDNA FIREScript® RT cDNA synthesis MIX

Liên Hệ

  • Code: 06-20-00100
  • Quy cách 100 phản ứng/ bộ
  • Xuất xứ : Estonia
  • Tổng hợp nhanh (khoảng 15 phút) cDNA từ ssRNA hoặc ssDNA

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.